Treibball PL

TREIBBALL PL, aktualizacja 04.2017

Treibball PL

Wymiar Treibball PL jest najbardziej usystematyzowanym i pozostawiającym najmniej swobody na interpretację wymiarem treibball. Na każdy z poziomów składają się stałe zadania o ściśle określonym sposobie wykonania. Wymiar Treibball PL powstał w oparciu o amerykański regulamin treibball. Poniżej znajduje się szczegółowy opis każdego z poziomów.

Treibball PL – Poziom I – Poziom Podstawowy

Zadaniem zespołu człowiek-pies jest doprowadzenie trzech piłek do bazy o wysokości ok. 1m. Od frontu poprowadzona jest widoczna linia, decydująca o zaliczeniu doprowadzenia piłki do bazy. Odległość od tej linii do piłki to: 5m dla Kategorii 1 i 6m dla Kategorii 2. Człowiek może poruszać się w obszarze bazy oraz w zaznaczonym widoczną linią przedsionku, przylegającym do bazy. Pies może poruszać się po terenie całego ringu. Kolejne piłki są podstawiane każdorazowo, tak, żeby pies biegł zawsze tylko do jednej piłki. Osoba podstawiająca piłki powinna ustawić pierwszą piłkę przed startem, a dwie kolejne trzymać i położyć w wyznaczonym miejscu – każdorazowo w czasie między rozpoczęciem pchania piłki przez psa, a dopchaniem jej do bazy.

Maksymalny czas wymagany do uzyskania awansu to:

dla Kategorii 1 – 90 sekund (01:30 min.), dla Kategorii 2 – 80 sekund (01:20 min.).

Treibball PL – Poziom II – Poziom Licealny

Zadaniem zespołu człowiek-pies jest doprowadzenie trzech piłek do bazy o wysokości ok. 1m. Od frontu poprowadzona jest widoczna linia, decydująca o zaliczeniu doprowadzenia piłki do bazy. Odległość od tej linii do ostatniej piłki to: 10m dla Kategorii 1 i 11m dla Kategorii 2. Człowiek może poruszać się w obszarze bazy oraz w zaznaczonym widoczną linią przedsionku, przylegającym do bazy. Pies może poruszać się po terenie całego ringu. Od początku startu są przygotowane trzy piłki. Nie mogą one do siebie przylegać – musi być między nimi zachowany odstęp minimum 15cm, ale nie więcej, jak 40cm. Piłki nie mogą sprawiać wrażenie stojących osobno. Kolejność doprowadzenia piłek do bazy nie ma znaczenia.

Maksymalny czas wymagany do uzyskania awansu to:

dla Kategorii 1 – 105 sekund (01:45 min.), dla Kategorii 2 – 95 sekund (01:35 min.).

Treibball PL – Poziom III – Poziom Magisterski

Zadaniem zespołu człowiek-pies jest doprowadzenie sześciu piłek do bazy o wysokości ok. 1m. Od frontu poprowadzona jest widoczna linia, decydująca o zaliczeniu doprowadzenia piłki do bazy. Odległość od tej linii do ostatniej piłki to: 15m dla Kategorii 1 i 16m dla Kategorii 2. Człowiek może poruszać się w obszarze bazy oraz w zaznaczonym widoczną linią przedsionku, przylegającym do bazy. Pies może poruszać się po terenie całego ringu. Od początku startu są przygotowane wszystkie piłki, ustawione według takich samych zasad jak na Poziomie II. Kolejność doprowadzenia piłek do bazy nie ma znaczenia. Dodatkowo pojawia się Królowa – piłka nietykalna – ustawiona, jak na schemacie. Pies nie może dotknąć Królowej ani swoim ciałem, ani innymi piłkami (patrz: Zasady przyznawania czasu dodatkowego). Powinien zawsze ją mijać – czy to z własnej inicjatywy, czy też na komendy przewodnika. Kolor Królowej nie ma znaczenia.

Maksymalny czas wymagany do uzyskania awansu to:

dla Kategorii 1 – 210 sekund (03:30 min.), dla Kategorii 2 – 190 sekund (03:10 min.).

Treibball PL – Poziom IV – Poziom Doktorancki

Zadaniem zespołu człowiek-pies jest doprowadzenie ośmiu piłek do bazy o wysokości ok. 1m. Od frontu poprowadzona jest widoczna linia, decydująca o zaliczeniu doprowadzenia piłki do bazy. Odległość od tej linii do ostatniej piłki to: 18m dla Kategorii 1 i 19m dla Kategorii 2. Człowiek może poruszać się wyłącznie w obszarze bazy. Pies może poruszać się po terenie całego ringu. Od początku startu są przygotowane wszystkie piłki, ustawione według takich samych zasad jak na Poziomie II i III. Kolejność doprowadzenia piłek do bazy ma znaczenie – uzależniona jest od kolorów piłek. Pies powinien doprowadzić piłki w następującej kolejności: zielone, żółte, pomarańczowe, czerwone, różowe, fioletowe, niebieskie, granatowe, szare. Nie wszystkie z tych kolorów muszą pojawić się na danym turnieju, ale muszą wystąpić minimum trzy z nich. Może być kilka piłek tego samego koloru. Inne kolory piłek nie mogą zostać użyte w czasie turnieju na Poziomie IV Treibball PL. Dodatkowo na terenie ringu znajdują się dwie nietykalne Królowe, traktowane według takich samych zasad, jak na Poziomie III.

Maksymalny czas wymagany do uzyskania awansu to:

dla Kategorii 1 – 300 sekund (05:00 min.), dla Kategorii 2 – 280 sekund (04:40 min.).

Treibball PL – Poziom V – Poziom Profesorski

Zadaniem zespołu człowiek-pies jest doprowadzenie ośmiu piłek do bazy o wysokości ok. 1m. Od frontu poprowadzona jest widoczna linia, decydująca o zaliczeniu doprowadzenia piłki do bazy. Odległość od tej linii do ostatniej piłki to: 18m dla Kategorii 1 i 19m dla Kategorii 2. Człowiek może poruszać się wyłącznie w obszarze bazy. Pies może poruszać się po terenie całego ringu. Od początku startu są przygotowane wszystkie piłki, ustawione według takich samych zasad jak na Poziomie II, III i IV. Kolejność doprowadzenia piłek do bazy uzależniona jest od kolorów piłek, według takich samych zasad jak na Poziomie IV. Dodatkowo na terenie ringu znajdują się trzy nietykalne Królowe, traktowane według takich samych zasad, jak na Poziomie III i IV.

Maksymalny czas wymagany do uzyskania awansu to:

dla Kategorii 1 – 270 sekund (04:30 min.), dla Kategorii 2 – 250 sekund (04:10 min.).