Treibball GAMES

TREIBBALL GAMES aktualizacja 04.2017

Treibball GAMES

Wymiar Treibball GAMES jest rozgrywany na jednym tylko poziomie – nie funkcjonują w jego przypadku poziomy, określające stopień zaawansowania i nie daje on możliwości uzyskania żadnego awansu. W wymiarze Treibball GAMES obowiązują kategorie startowe, jak w pozostałych wymiarach (dopuszcza się połączenie obu kategorii do wspólnego startu). Wymiar Treibball GAMES umożliwia przeprowadzenie startów zarówno indywidualnych jak i drużynowych (na przykład sztafeta). Przebieg wymiaru Treibball GAMES określony jest przez organizatora konkretnego turnieju, który, przy zachowaniu zasad bezpieczeństwa, ma pełną dowolność interpretacji pracy z piłkami. Kryteria konkurencji Treibball GAMES muszą być bezwzględnie jasne dla zawodników i sędziego, w sposób zrozumiały podane do ich wiadomości i jednakowe dla wszystkich zespołów, drużyn. Forma i rodzaj konkurencji stanowią tajemnicę do dnia turnieju. Fakt udziału w wymiarze Treibball GAMES oraz uzyskany wynik jest wpisywany do książeczki startowej. Chęć udziału w wymiarze Treibball GAMES zawodnik może zgłosić przy okazji zgłoszenia na turniej lub na miejscu i w dniu turnieju – w zależności od decyzji organizatora.