Regulaminy zagraniczne

Poniżej tłumaczenie regulaminu wg. czeskiego klubu treibball (http://treibball-klub.cz/rad )

Aktualizacja 01.2016 ( na żółto zaznaczone punkty, które jeszcze będą dopracowywane, będzie wybrany albo 1 albo2)

Na sprzęt treningowy składają się piłki gimnastyczne ( do fitnessu) o różnej wielkości (średnica 45-75 cm) oraz bramka o wymiarach 2x3m.

Pchanie piłki

Cel treibballu
Piłki są ułożone w kształt trójkąta (jak w bilardzie) w odległości 8-20 metrów od bramki (fig. 1). Wierzchołek trójkąta znajduje się najdalej od bramki.  Pies pcha piłki nosem do bramki w określonym czasie, zaczyna się zawsze od  piłki znajdującej się  na czubku trójkąta. Przewodnik może używać zarówno komend słownych oraz optycznych ( liczbę komend określają klasy), może poruszać się tylko w obrębie bramki, ma także prawo do korzystania z „laski pasterskiej” o maksymalnej długości 1,5 metra. Pies pracuje tylko w obroży lub szelkach. Używanie kolczatek i obroży elektrycznych jest zabronione. Nie wolno używać dla psa kagańca.. Pies kończy pracę w pozycji waruj równolegle do bramki.
Poza klasami TRB w zawodach można organizować różne gry treibballowe na zasadach  określonych przez organizatora imprezy.

Klasy TRB

W trzech różnych klasach jest mierzony czas, otrzymuje się punkty karne i bonusowe. Zawody odbywają się na płaskim wygrodzonym terenie o szerokości 15 do 25 metrów i długości 30-50 metrów.  Nawierzchnią może byc krótka trawa lub piasek. Zawody mogą odbywać się przez cały rok, jeśli odbywają się na hali musi być zapewniona wykładzina antypoślizgowa.

1/ Każda drużyna ma prawo do 2 minutowego treningu przed rozpoczęciem startu, w czasie którego można użyć dowolnej liczby piłek (własnych lub dostarczonych przez organizatora). Wielkość piłek treningowych nie jest określona. Podczas treningu możliwe jest użycie targetu i zabawek. Używanie smakołyków jest zabronione.

2/ TRB 2 i TRB3 nie maja treningu

Piłki zostają ustawione, przewodnik s psem znajduje się w wyznaczonym otoczeni bramki odpowiednim dla klasy w której startuje.

1/ Czas rusza gdy pysk psa przekroczy linie pola bramki

2/ Czas rusza gdy przewodnik wyda pierwszą komendę
Klasy są podzielone na trzy poziomy w zależności od trudności: klasy 1, 2 i 3.

 

Klasy treibball są podzielone na:

Klasy przygotowawcze: TRB Z

Klasy skuteczności: TRB1, TRB2, TRB3 ( wedle poziomu trudności)

Każda klasa dzieli się na psy małe SMALL ( do 40cm w kłębie) i duże LARGE ( psy od 40,1cm w kłębie)

W kategorii TRB Z nie ma podziału wielkości.

Ogólne zasady w klasach skuteczności (TRB 1-3) i klasach przygotowawczych ( TRB Z)
Bramka ma wymiary 2×3 metry. Przed bramką jest wyznaczone otoczenie bramki odpowiednie dla danej klasy. Rozmiary piłek pozostają w gestii sędziego z tym, że:

1/ wszystkie psy w kategorii Large powinny pracować na piłkach 55-65 cm

2/ wszystkie psy w kategorii Small powinny mieć piłki 40-45cm

3/ piłka umieszczona na wierzchołku jest zawsze największa

4/ wszystkie klasy TRB maja ten sam zestaw piłek i takie samo ich ułożenie ( różnią się tylko w zależności od kategorii)

5/ TRB Z ma tylko jedna piłkę wielkości 45-55 cm
Przewodnik może na początku i w trakcie przebiegu stać  w bramce lub jej wyrysowanym otoczeniu. Pies może zacząć od pozycji obok przewodnika po obu stronach ( wszystkie klasy TRB) lub między nogami przewodnika ( tylko TRB Z i TRB 1).
Komendy słowne i gesty nie są określone ich częstość jest określona w danej klasie.  Polecenie słowne wydane razem z gestem jest traktowane jako jedna komenda. Polecenie słowne i gest wydawany z opóźnieniem jest traktowany jako dwie komendy. Ta sama metoda stosowana do imienia psa ( każda komenda może być połączona z imieniem psa, między imieniem a komendą nie może być długiej przerwy. Za komendę dźwiękową jest uważany także dźwięk gwizdka, każda taka komenda może być połączona z imieniem psa. Między imieniem a komenda nie może być długiej przerwy). Można zawołać imię psa wydając mu komendę, jednak samo zawołanie uważane jest też jako komenda.

Przewodnik zgłasza gotowość do startu, sędzia wydaje polecenie Start.  W TRB1 i TRB Z przewodnik może do czasu wydania pierwszej komendy trzymać psa za obroże. Od TRB 2 przewodnik od Startu nie może psa dotykać. Każdy aktywny kontakt skutkuje dodaniem 15 sekund.

Gdy pies pobiegnie na „outrun” ( bieg psa od przewodnika z pozycji wyjściowej, okrążając wszystkie piłki i zatrzymując się przed najbardziej wysunięta piłką) zaczyna od ostatniej piłki ( na czubku trójkąta). Jeśli ten warunek nie zostanie spełniony ( zaczęcie od ostatniej piłki) zespół otrzymuje punkty karne w postaci dodatkowego czasu o następujące wartości: (TRB Z- nie dotyczy, TRB 1 = 15 sekund, TRB 2 = 30 sekund, TRB 3 = 45 sekund ). Gdy pies zacznie od innej  piłki, otrzymuje 1 punkt karny (odliczenie 15 sekund).
Kolejność pozostałych piłek nie jest ustalona.

W przypadku gdy pies dotoczył do bramki pierwsza piłkę na maksymalnie 2 komendy słowne lub optyczne lub łącznie optyczna plus słowna (gdzie komendy dźwiękowe i gest wydane jednocześnie są uznawane za jedno polecenie, a każda komenda może być połączona z imieniem psa, między imieniem i komendą nie może być przerwy), to nie ma przyznanego dodatkowego czasu ( karnego). Jako polecenia głosowe jest uważany też dźwięk gwizdka. Jeśli zespół dotoczy piłkę na 3 komendy otrzymuje czas karny 15 sekund. Jeśli na więcej niż 3 komendy- otrzymuje dodatkowo 3o sekund kary.

1/ w przypadku dalszych piłek nie ma kolejności

2/ TRB1 – nie ma przypisanej kolejności u dalszych piłek, TRB 2 i TRB3- takie same zasady jak w przypadku pierwszej piłki.

Jest dozwolone używanie laski pasterskiej jako pomoc by piłka nie wyleciała poza pole, jednak kija należy używać tak by jeden jego koniec dotykał ziemi. Nie można nim popychać piłki.

Pasywne użycie kija jest punktowane karnie w następujący sposób:

TRB Z- bez kary

TRB1- gdziekolwiek na boisku: 15 sekund

TRB2- w otoczeniu bramki 15 sekund, poza bramką- dyskwalifikacja

TRB3- w otoczeniu bramki 30 sekund, poza bramką- dyskwalifikacja

Te same zasady tycza się dotykania piłki ręką lub nogą.

Za każde aktywne użycie kija gdziekolwiek na boisku w klasie TRB Z 15 sekund kary, w TRB1-3 dyskwalifikacja. Tak samo w przypadku użycia aktywnego ręki lub nogi.

Nie ma to zastosowania do piłek, które już zostały przytoczone do bramki.
Gdy wszystkie piłki są już w bramce, pies na polecenie przewodnika kładzie się wzdłuż bramki a przewodnik odkłada kij ( jeśli go używał). W tym momencie zostaje zatrzymany czas.

TRB Z- przewodnik może na polu nagrodzić psa smakołykami lub zabawką

TRB1-3- przewodnikowi nie wolno nagrodzić psa na polu startowym ani zabawką ani smaczkami. Może psa chwalić słownie, można psa nagrodzić w odległości przynajmniej 3 metry od pola startowego np. rzucić zabawkę.  Przewodnik nie może mieć przy sobie zabawek ani smakołyków.
Maksymalny czas startu we wszystkich klasach to 3 minuty (czas bez kary). Przekroczenie tego czasu prowadzi do unieważnienia punktów zdobytych podczas przebiegu. Sędzia ma tez prawo do przerwania pracy psa przed upływem wyznaczonego czasu w przypadku całkowitego braku współpracy psa z przewodnikiem a  także oddaleniu się psa z pola startowego i nie wróceniu na 3 próbę przywołania.

Jeśli ze względu na silny wiatr piłki wytoczą się poza pole startowe przewodnik ma prawo do rozpoczęcia startu od początku.

Dyskwalifikacja:
-TRB 1-3 za używanie zabawek na polu startowym i w bramce (w  tym smakołyków)
-za gryzienie, drapanie piłek
-przewodnik wywiera fizyczny wpływ na psa, lub silny psychiczny ( krzyczy itp.)
-pies załatwi potrzebę fizjologiczna na polu startowym

ZASADY W KLASACH SKUTECZNOŚCI

TRB Z

Jedna piłka znajduje się w odległości 8 m od linii bramki.

Za piłką można umieścić swój target.

Przewodnik może biernie zatrzymać piłkę(kijem, ręką, nogą) bez kary.

Aktywne przesuwanie piłki jest karane 15 sekund każdorazowo.

Przewodnik może w dowolnym momencie nagradzać psa zabawka i smakołykami.

KLASA 1 (TRB1)
Trzy piłki, ułożone w kształt trójkąta, znajdują się w odległości 10m od linii bramki.
Otoczenie bramki ( wyznaczony obszar przed bramką) ma wymiary 5x5m.
Target dla psa może być ustawiony za ostatnią piłką.
Za każde opuszczenie obszaru bramki przyznawany jest dodatkowy czas 15 sekund.

Klasa 2 (TRB 2)

Sześć piłek jest ułożonych w kształcie trójkąta (3-2-1 piłka) w odległości 15 m od linii bramki.

Nie można używać targetu.

1/ Obszar bramki (oznaczony obszar przed bramką) ma wymiary 3x5m.

2/ Obszar bramki (oznaczony obszar przed bramką) ma wymiary 3x3m.

Za każde wyjście przewodnika poza obszar bramki jest przyznawany czas dodatkowy 30 sekund.

Klasa 3 (TRB 3)

Osiem piłek jest ułożonych w kształcie trójkąta (4-3-1 piłka) w odległości 20m od linii bramki. Liczba piłek ułożonych w rząd 4 znajduje się na boisku na linii środkowej.

Target nie może być używany.

1/ Otoczenie bramki ma wymiary 5m x 1m.

2/ Otoczenie bramki ma wymiary 3m x 1m.

 

1/ Za każde opuszczenie przez przewodnika obszaru bramki jest przyznany dodatkowy czas w wysokości 15 sekund. Przewodnik musi znaleźć się cały za linią by było to uznane jako opuszczenie otoczenia bramki.

2/ Opuszczenie przez przewodnika pola bramki jest równoznaczne z dyskwalifikacją. Przewodnik musi znaleźć się cały za linią by było to uznane jako opuszczenie otoczenia bramki.

 

W zależności od liczby zespołów, organizator może określić kategorie dla juniorów, seniorów, osób niepełnosprawnych odpowiednio we wszystkich klasach,  Wtedy sędzia ma prawo do wytyczenia specjalnych zasad.

 

GRY Treibballove

Po klasach podstawowych TRB Z i TRB 1-3  mogą być również starty w GRACH treibbalowych. Zasady nie są określone, mile widziana wszelka kreatywność ze strony organizatorów, tak by gry były zaskoczeniem. Zasady zazwyczaj nie są znane aż do dnia startów, można umieścić w zgłoszeniu na zawody chęć wzięcia udziału w GRZE. To może być samokontrola psa, pokonywanie przeszkód, kontrola psa na odległość lub zadania, które nie są częścią normalnego treningu. Zapowiedź gry jest zawsze w gestii organizatorów. Gry muszą być bezpieczne dla psa i przewodnika.

 

autor tłumaczenia treibball.pl, tłumaczenie za zgodą treibball-klub.cz